Baggrund

Faglig baggrund

Faglig baggrund

 • Uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet i 2017
 • Autoriseret af Psykolognævnet i 2019

Jeg har som autoriseret psykolog en 5-årig universitetsuddannelse i psykologi, efterfulgt af en 2-årig praktisk autorisations-uddannelse udstedt af Psykolognævnet. Jeg er derudover ved at specialisere mig i arbejdet med børn, unge, par og familier som helhed, hvilket er et område, som jeg har arbejdet med i al den tid, hvor jeg har været psykolog.

Jeg opleves af mange som værende rolig, nærværende og med en særlig evne til at facilitere netop dét forandringsrum der er behov for. Dette hænger fint sammen med mit ønske om, at møde mine klienter netop dér hvor de er, da dette for mig at se, er udgangspunktet for at vi sammen kan finde vejen til forandring. Jeg er i mit arbejde åben, ærlig og tydelig i hvad jeg gør og sætter i spil. Dette således at du som klient kan sige til og fra undervejs, og at vi på dén måde løbende afstemmer både fremgangsmåde og tempo til vejen mod dit mål.

Erhvervserfaring

Erhvervserfaring

 • Psykolog i privatpraksis i Esbjerg aug. 2017 – apr. 2018
 • Psykolog i PPR i Varde apr. 2018-nu
 • Selvstændig i egen praksis (ved siden af stilling i PPR i Varde) apr. 2018-nu
 • Næstformand for Psykologer i Kreds Ribe jun. 2019 – sep. 2021
 • Formand for Psykologer i Kreds Ribe aug. 2022-nu

Jeg har altid, også inden jeg blev færdiguddannet psykolog, haft en særlig interesse, nysgerrighed og passion for børn, unge, par og familier. Det kan lyde som et bredt område – og det er det faktisk også, men samtidig hænger det ofte uløseligt sammen, og det kan derfor være nyttigt, at se på området som én stor helhed.

Jeg har arbejdet med den brede målgruppe på mange fronter gennem mit liv. Både som helt ung i lokalforeninger, og med fritidsarbejde som barnepige. Senere i arbejdet i skole og SFO, og som frivillig på en skole i Cambodia. Under studietiden i Aarhus, arbejdede jeg som studentermedhjælper på et værested med ensomme unge og voksne. Jeg har derudover i studietiden også forsøgt, at skræddersy min uddannelse efter mit interessefelt ved at vælge særlige valgfag og hovedopgaver (bachelor og speciale) indenfor målgruppen. Jeg har efter endt uddannelse ligeledes hovedsageligt beskæftiget mig med børn, unge, par og familier. Dette både i privat og offentlig regi. Mit kendskab til og erfaring med den brede målgruppen er derfor langvarig og massiv.

Jeg arbejder forsat på at blive klogere, mere erfaren og dygtigere i mit arbejde med målgruppen, hvorfor jeg er på vej mod specialistuddannelse indenfor området. Jeg deltager derfor jævnligt på kurser og får supervision på mit arbejde.

Kurser

Kurser

Jeg prioriterer fagligheden højt i mit arbejde, hvorfor jeg jævnligt deltager i kurser for at holde mig opdateret i mit felt og dygtiggøre mig i mit arbejde. Jeg har derfor en lang række kurser, som jeg har deltaget i, og hvor jeg trækker på konkret viden, redskaber og metoder fra.

 • Compassionfokuseret terapi
 • Eksistentiel terapi
 • Kognitiv adfærdsterapi
 • ACT
 • Positiv psykologi
 • Psykodynamisk terapi
 • Psykologisk debriefing
 • Hypnoterapi
 • Spædbarnsterapi
 • Angstbehandling til børn: “Modige Børn og Forældre”
 • Parterapi
 • Sexologi
 • Kognitiv samtaleteknik i samarbejdet med sårbare unge
 • Den motiverende samtale
 • Selvskade – når smerte gør ondt
 • Spiseforstyrrelser
 • Omsorgssvigtede børn
 • Samtalen om det vanskelige – med barn og forældre
 • Terapeutiske interventioner i arbejdet med den moderne familie
 • Supervision af andre faggrupper
 • Åndedrætstræning og kuldeeksponering (isbad)